Benvolguda/Benvolgut:

Us comuniquem que ja teniu disponible la matrícula oberta per a la inscripció al Curs Superior d’Assegurances nivell 1, que s’iniciarà el proper mes de setembre, tal i com us hem anat informant en les nostres darreres circulars, aquesta formació estarà disponible per a totes les mutualitats federades, segons conveni, en la plataforma de formació de la Federación de Mutualidades de Andalucía.

El nivell 1 és necessari per exercir la direcció de l’activitat de distribució d’assegurances de les mutualitats (excepte aquells casos en què s’hagi aplicat el règim transitori previst a Reial Decret Llei 3/2020).

Us adjuntem dossier de l’esmentat curs amb informació més detallada sobre temari, metodologia, durada del curs, modalitat, contingut, tipologia i qualificació dels exàmens parcials, relació de les persones que formen el professorat, calendari d’avaluacions i de recuperacions, convalidacions de mòduls, requisits i materials d’estudi.

A continuació us fem un resum de la informació a tenir en compte:

El curs està dividit en 5 mòduls:

I. Modul general (55 hores)

II. Mòdul d’Assegurances distintes a l’assegurança de vida (75 hores)

III. Mòdul d’assegurances de vida distintes dels productes d’inversió basats en assegurances (no IBIPS) (20 hores)

IV. Mòdul de productes d’inversió basats en assegurances (IBIPS) (50 hores)

V. Mòdul d’empresa (100 hores)

En aquesta edició 2024/2025, el curs s’ha organitzat amb dues metodologies i organització diferents segons les matèries d’estudi i dels mòduls.

Per als mòduls I, II, III i IV la formació es realitzarà mitjançant plataforma e-learning, online des de qualsevol dispositiu i sense horari determinat.

Per al mòdul V, la formació es realitzarà en modalitat semipresencial amb classes de 35 hores distribuïdes en 7 dies de classes (divendres de 16.00h a 21.00h), a les quals es podrà assistir presencialment mitjançant webinar. Les hores restants seran mitjançant el recolzament de la plataforma.

DATES I DURADA dels mòduls:

Mòduls I, II, III i IV

Dates: Setembre a Novembre.(formació e-learning)

Total hores: 200 hores .

El mòdul V amb un total de 100 hores es realitzarà en dates i amb un calendari tancat, amb dues convocatòries o edicions proposades (es realitzaran dues convocatòries per a un nombre d’alumnes suficients, en cas contrari es convocarà solament una convocatòria).

Primera edició Mòdul V

classes presencials): inici: 10 gener 2025

Finalització: 21 febrer 2025

Data avaluació: 8 març 2025

Data recuperació: 29 març 2025

Segona edició Mòdul V

(classes presencials): inici: 7 març 2025

Finalització: 26 abril 2025

Data avaluació: 17 maig 2025

Data recuperació: 31 maig 2025

AVALUACIONS

Per a l’obtenció del Certificat de Nivell I, és necessària la superació de l’avaluació de cadascuna de les parts o fases. L’Avaluació constarà de dos exàmens parcials, essent aquests eliminatoris, amb possibilitat de recuperació.

Mòduls I, II, III i IV: l’avaluació es realitzarà a distància online mitjançant la integració en el mateix programa formatiu d’un sistema de reconeixement facial i control de micro/audio. Hi han 3 possibilitats en cas de no superar el primer intent.

Mòdul V: l’avaluació final té una data concreta, (tal i com us hem informat a l’apartat anterior) es podrà organitzar presencial o a distància online mitjançant programa de reconeixement facial i control de micro/audio. En cas de no superar el primer intent, s’haurà de recuperar en la data concreta de recuperació.

CONVALIDACIONS

La Federación de Mutualidades de Andalucía podrà convalidar part del contingut per acreditació de formació acadèmica, estudis, alumnes que disposin de titulació de mediador B, C o nivell 2 i 3. (disposeu d’aquesta informació més ampliada en el document adjunt)

INSCRIPCIONS

Per a inscriure’s al curs cal disposar del títol de bachiller o equivalent. Us podeu inscriure mitjançant el full de sol.licitud que us adjuntem, aportant la documentació que se us demana, i enviar-lo a federacion.mutualidades@federacionmutualidades.org

PAGAMENT (les indicacions del pagament consten en la butlleta d’inscripció)

Preu del curs: 850 euros (curs complet, classes, temari, plataforma i exàmens)

Forma de pagament: Matrícula: 150 euros. (a deduir del preu total del curs)

Facilitats de pagament. Fins a 4 mensualitats sense interès.

Descomptes per convalidacions:

Nivell 2: 150€

Nivell 3: 100€

Grup B: 100€

Bonificacions:

Possibilitat de subvenció mitjançant Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Les entitats poden disposar d’ajudes econòmiques per a les accions de formació als seus treballadors. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en la Seguretat Social.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Us recordem que existeixen tres nivells de formació, essent exigible mantenir una formació contínua d’entre 15 i 25 hores anuals, segons el nivell:

Formació inicial Nivell 1: 300h Formació contínua: 25h/any

Formació inicial Nivell 2: 200h Formació contínua: 25h/any

Formació inicial Nivell 3: 150h Formació contínua: 15h/any

Per accedir a la formació contínua que ofereixen des de la plataforma cliquéu el següent enllaç: https://www.federacionmutualidades.com/grupo-de-formacion-continua/

Es contempla que les persones que no tenen la formació inicial (nivell 1, 2 o 3), però siguin responsables de l’activitat de distribució o formin part de l’òrgan de direcció responsable de les activitats de distribució de les entitats asseguradores i reasseguradores o òrgan equivalent, o siguin empleats que participen directament en activitats de distribució d’assegurances o reassegurances abans del febrer 2020 (data d’entrada en vigor del real decret llei 3/2020), ja compleixen els requisits en matèria de formació inicial exigits per la norma. No obstant, des de la Federació recomanem la possibilitat de realitzar-la.

La Federació de Mutualitats de Catalunya ha celebrat el 10 de juny la seva Assemblea General Ordinària, en la qual s’han aprovat els seus comptes, s’han analitzat les activitats del sector del 2023, i ha presentat les novetats en els seus serveis.

En l’Estudi anual comparatiu de les dades del sector 2023, es va poder apreciar que l’any 2023 han mantingut la tendència de creixement, amb un volum de primes de 285.105.000 d’euros, un 0,75% per sobre de l’exercici anterior.

Del total, 119,22 milions d’euros corresponen als rams personals de “no vida” i 165,89 milions als rams personals de “vida”.

Les mutualitats de previsió social ofereixen cobertura i protecció a més d’un milió cinc-cents quaranta-dos mil persones amb diversos productes d’assegurances personals.

Les provisions tècniques van totalitzar 1.744 milions d’euros, per uns actius de 2.300 milions, és a dir, que la relació dels actius sobre les provisions tècniques arriba al 131,88%. El total de fons propis per donar cobertura al capital de solvència obligatori és de 631 milions, que suposa un superàvit de cobertura del 297%.

El mateix passa amb els fons propis per donar cobertura al capital mínim obligatori de Solvència, que és de 614 milions, suposant un superàvit de cobertura del 948%.

Cal destacar també la presentació de la Memòria social del sector que recull les activitats de caràcter social de les mutualitats federades i l’impacte econòmic que comporta. Mostra la forta implantació  de les mutualitats dins de la societat civil i en el seu territori, així com el caràcter no lucratiu de les mutualitats de previsió social catalanes.

Les activitats descrites en la memòria comporten una inversió total aproximada per   part de les mutualitats, d’uns 350.000 Euros.

La Mutualitat de Previsió Social de l’Autoritat Portuària de Barcelona té l’honor de ser l’amfitriona de l’última etapa d’una exposició itinerant que commemora el 125è aniversari de la Federació de Mutualitats de Catalunya. Del 18 al 28 de març, la celebrada mostra tindrà lloc a les instal·lacions del World Trade Center Barcelona, específicament a l’Edifici Est del Moll de Barcelona s/n a la Sala We Take Care Room. 

Aquesta última parada d’aquest viatge per diverses localitats catalanes ofereix una darrera oportunitat per a tots els interessats en explorar i connectar amb la rica història i l’impacte de la Federació de Mutualitats de Catalunya al llarg dels anys. 

L’exposició estarà oberta al públic de dilluns a divendres, des de les 9:30 del matí fins a les 17:00 de la tarda, oferint una àmplia finestra de temps perquè els visitants puguin explorar i gaudir de tot el que ofereix aquesta mostra única. 

Amb aquesta darrera itinerància de l’exposició, la Mutualitat de P.S. de l’Autoritat Portuària de Barcelona convida a tots a unir-se i ser part d’aquesta celebració d’un llegat mutualista ric i inspirador. No perdeu l’oportunitat de ser part d’aquest moment especial i descobrir tot el que el mutualisme de previsió social té per oferir. 

El 21 i el 22 de novembre es va celebrar amb èxit a l’Hotel Atenea Port una jornada d’intercanvi i anàlisi en profunditat sota el títol “Mutualisme, més que mai NATURALMENT”. Organitzat per la Federació de Mutualitats de Catalunya en col·laboració amb l’Aliança Mataró com entitat amfitriona, l’esdeveniment va atreure a professionals destacats del sector i referents en diversos camps rellevants.

La jornada va ser inaugurada amb una sessió institucional conduïda per Jordi Busquet, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, acompanyat de destacades figures com l’Alcalde de Mataró, Il·lm. Sr. David Bote, i Ricard Coma, president de l’Aliança Mataró. Aquesta cerimònia va establir el to per a una jornada de diàleg constructiu i intercanvi d’idees.

Amb ponències de gran rellevància, els assistents van tenir l’oportunitat de submergir-se en temes crucials com la gestió de processos clau per a una correcta administració del risc operacional i la ciberseguretat, presentada per experts destacats de CORUS.

La jornada va continuar amb dues conferències magistrals; una a càrrec de Josep M. Sánchez, Director General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que va exposar les dades del sector, i l’altra, a càrrec d’Álvaro Zapatel, professor del Departament d’Estratègia, Lideratge i Persones d’EADA, qui va abordar l’aproximació macroeconòmica de l’actualitat.

La sessió de tarda va estar marcada per una conferència i debat sobre les tendències actuals i futures en l’àmbit de la salut, presentada per Lluís Pareras, Partner d’Invivo Ventures, que va generar un diàleg dinàmic i inspirador sobre aquest tema crític.

A més, els participants van tenir l’oportunitat de descobrir la ruta del modernisme a Mataró, una experiència cultural enriquidora que va oferir una visió única de la ciutat.

La jornada va concloure amb un Sopar Institucional a les instal·lacions del Casal social l’Aliança Mataró.

La segona jornada va incloure diversitat temàtica amb destacats convidats com Juli Silvestre, Director General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, que va oferir una perspectiva institucional sobre aquest àmbit, seguit per una profunda reflexió a càrrec de Josep M. Coll, professor associat de Sostenibilitat i Innovació a EADA Business School, qui va explorar la relació entre l’economia de la felicitat, la societat i l’empresa en l’era de la intel·ligència artificial.

Seguidament la conferència “ChatGPT i GPT” a càrrec de David Puiggrós, professor associat del Departament de Màrqueting Digital, Vendes i Supply Chain d’EADA,  va introduir als assistents al món de la intel·ligència artificial i les seves aplicacions pràctiques en l’àmbit empresarial.

La ponència final de la Federació de Mutualitats de Catalunya a càrrec del seu director general, Cristóbal Sarrias, va oferir una mirada integral sobre les iniciatives i estratègies en curs per al futur del mutualisme a Catalunya.

La cloenda de l’esdeveniment va comptar amb la presència de Ricard Coma, President de l’Aliança de Mataró, i Jordi Busquet, que van ressaltar la importància de les jornades com a eina de col·laboració i desenvolupament per al sector.

La jornada “Mutualisme, més que mai NATURALMENT” s’ha tancat amb èxit, deixant una empremta de coneixement i col·laboració en el món mutualista, obrint la porta a futures iniciatives que promouen el creixement sostenible i la innovació en aquest àmbit crucial de la societat.

La Federació de Mutualitats de Catalunya celebra, conjuntament amb l’Aliança Mataró com a entitat amfitriona,  dos dies plens de coneixement, col·laboració i networking al cor de Mataró.

La Federació de Mutualitats de Catalunya organitza amb l’Aliança Mataró com a  coorganitzadora, la 10ª Trobada de Mutualitats de Catalunya, un esdeveniment anual que tindrà lloc a Mataró els dies 21 i 22 de novembre de 2023 sota el títol Mutualisme més que mai. Aquesta trobada, que es realitzarà a l’Hotel Atenea Port,  reuneix representants destacats del sector mutualista amb la finalitat de compartir coneixements, explorar les últimes tendències i fomentar la col·laboració i sinèrgia.

Comptarà amb conferenciants de prestigi d’EADA, Bussines School, Invivo Ventures, CORUS i EDM, així com de ponents de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta 10ª Trobada de Mutualitats representa una oportunitat única per al coneixement de  la creació de xarxes, de la IA i Chat GPT per a incentivar l’aprenentatge i el foment de col·laboració entre les mutualitats de Catalunya. S’espera una participació activa dels membres representants del sector mutualista a Catalunya.

20 octubre 2023 – de 12.00h a 13.00h 

La Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, de la qual us vam informar oportunament, estableix l’obligació d’implementar d’un Sistema Intern d’Informació (Canal de Denúncies)

Aquest sistema ha d’estar operatiu no més tard de l’1 de desembre del 2023, i ha de permetre que els empleats i terceres persones, de manera i confidencial i fins i tot anònima puguin advertir supòsits constitutius de frau i o de delicte. 

Per facilitar el compliment d’aquesta nova obligació legal, La Federació ofereix a les mutualitats la possibilitat de disposar d’un canal extern, amb les garanties exigides per la llei, a través del programa Centinela, de Lefebvre, a uns preus molt assequibles. 

Aquesta aplicació també és un complement necessari per al model de prevenció de delictes. 

Docents i destinataris

 Impartit per la Federació de Mutualitats i dirigit a membres de junta directiva, directius i treballadors de les mutualitats federades. Es podrà obtenir un certificat d’assistència. 

Temari

• Obligacions de les Mutualitats de Previsió social en aquesta matèria. 

• Demo introductòria de Centinela

Inscripcions i registre

Gratuït per a les Mutualitats federades. 

Per confirmar la vostra assistència, cliqueu a Butlleta d’assistència.

La Federació de Mutualitats de Catalunya ha celebrat el 12 de juny la seva Assemblea General Ordinària, en la qual s’han aprovat els seus comptes, s’han analitzat les activitats del sector del 2022 així com, els serveis oferts per la Federació.

Tanmateix, es va presentar l’Estudi anual comparatiu de les dades del sector 2022, on es va poder apreciar que l’any 2022 han mantingut la tendència de creixement, amb un volum de primes de 282.980.000 d’euros, un 4,73% per sobre de l’exercici anterior.

Del total, 119,97 milions d’euros corresponen als rams personals de “no vida” i 163,01 milions als rams personals de “vida”.

El sector de les mutualitats de previsió social ofereix cobertura i protecció a més d’un milió quatre-cents trenta-set mil persones amb diversos productes d’assegurances personals.

Les provisions tècniques van totalitzar 1.677 milions d’euros, per uns actius de 2.132 milions, és a dir, que la relació dels actius sobre les provisions tècniques arriba al 127,13%. El total de fons propis per donar cobertura al capital de solvència obligatori és de 600 milions, que suposa un superàvit de cobertura del 284%.

El mateix passa amb els fons propis per donar cobertura al capital mínim obligatori de Solvència, que és de 584 milions, suposant un superàvit de cobertura del 867%.

Cal destacar també la presentació de la Memòria social del sector que recull les activitats de caràcter social de les mutualitats federades i la inversió que els hi comporta.

Jordi Busquet (Federació de Mutualitats de Catalunya): “El moviment mutualista, històric i tan lligat a l’associacionisme català, es mantindrà com una de les grans estructures de país”

La Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment, està integrada per 31  mutualitats de previsió social que donen cobertura asseguradora sense afany de lucre a prop de 287.000 mutualistes  i 1,26 milions de persones protegides.

L’objectiu fonamental de la Federació és contribuir al progrés de les mutualitats catalanes mitjançant la projecció i consolidació del mutualisme social com a oferta asseguradora competitiva i eficaç i com a model organitzatiu complementari de l’economia productiva i dels sistemes públics de protecció social.

Parlem amb Jordi Busquet Albertí, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya.

La Federació compta amb més de 125 anys d’història. Quin va ser el seu origen i com ha evolucionat?

Les Mutualitats neixen durant l’Edat Mitjana, vinculades a gremis o professionals amb la finalitat d’atendre les necessitats  o de donar assistència econòmica a aquells dels seus membres en dificultats, i també en petits pobles per ajudar-se entre pagesos en cas de malaltia o mort. Durant la primera meitat del segle XIX, la Revolució industrial arriba amb força a Catalunya i les zones rurals perden població i servei. L’assistència mèdica i les cobertures en casos de mort o de malaltia eren la principal tasca de les Mutualitats. Mitjançant una petita aportació, els veïns dels pobles petits s’asseguraven no quedar desemparats en casos de necessitat.

Al 1896 es crea la Federació de Mutualitats de Catalunya com a instrument que  representa i defensa els interessos de les mutualitats al nostre territori, oferint a més serveis d’assessorament, formació, estudis i informació, difusió, organització de trobades per a la creació de sinèrgies, recolzament i gestió en qualsevol tema que afecti a les mutualitats.

La Federació compta amb un equip professional i molt qualificat per donar serveis, especialment en l’àmbit de les assegurances, que facilita que totes les mutualitats federades, tot i que siguin petites, puguin ésser competitives davant els grans grups. El nostre nínxol és l’especialització i el coneixement del mercat que dona la proximitat.

Quins són els principals valors de les mútues catalanes?

Les mutualitats de previsió social són entitats asseguradores personalistes no lucratives, especialitzades en assegurances personals, es a dir són societats de persones que exerceixen amb caràcter principal una activitat asseguradora sense afany de lucre sota els principis de protecció mútua, solidaritat, gestió professional i organització democràtica, proximitat i territori.

Valors que connecten molt amb la societat actual, cosa que fa que siguin entitats molt valorades pels seus socis i amb un grau molt alt de fidelitat. Els avis fan socis als seus nets quan neixen.

El concepte “mútua” es sol confondre amb “asseguradora privada”. Quines són les principals diferències?

En el nostre cas, un mutualista és un vot, tant si està ell sol com tota la família.

A més el mutualista és a la vegada propietari i client, i per tant, ell pot decidir com l’han de tractar. I la tercera diferència és que nosaltres som entitats sense ànim de lucre, no tenim una visió a curt termini de generar resultats. La nostra és una visió a llarg termini, de sostenibilitat, i gràcies a això podem fer accions que d’altra manera no en podríem.

Quan vas a un hospital et pregunten: “De quina mútua ets”, però de mútues hi ha poques. En tot cas, la pregunta hauria d’ésser “De quina asseguradora ets”. S’ha perdut el concepte. Una asseguradora mercantil pot actuar d’una manera perfecta, però hi ha diferències. La primera, que una entitat mercantil es deu als seus accionistes, que li demanen rendiments econòmics. Allà, una acció és un vot, i qui té més accions té més vots.

Les mútues són entitats sense afany de lucre. Com s’inverteixen els guanys?

En les pròpies entitats,  el rendiment addicional no l’hem de generar, tot va per al mutualista. A diferència d’una entitat mercantil, que és molt lícita, però que necessita generar un benefici.

Les noves generacions coneixen la tasca de les mútues?

Les Mutualitats de previsió social són cada vegada més necessàries a Catalunya. Amb l’estat del benestar semblava que podrien perdre sentit, però les retallades viscudes des de la crisi del 2008 han fet créixer els ciutadans interessats, hi ha hagut una evolució en els valors del jovent que s’aproxima als del mutualisme. Abans de la crisi hi havia una fal·lera per acumular riquesa i ara molts joves participen en els voluntariats, tenen ganes de canviar les coses. Les generacions anteriors pensaven que l’Estat s’ocupava de tot, però avui tenen clar que no és així, tal i com van les coses, res anirà millor en aquest sentit. Volen participar de manera activa en aquesta economia social.

Com ha viscut el sector la crisi provocada per la pandèmia? En quin punt es troba actualment?

Quan hi ha moments de crisi, el nostre model, com tots, es valora o no. Perquè quan va bé, tots els models funcionen. Però, quan hi ha moments de crisi veus els que poden sobreviure. No és només un tema econòmic. És un tema de model.

En el nostre model, ens trobem que, com a entitats asseguradores, la Covid-19 és  una pandèmia i les pandèmies no estan cobertes. Però que passa? Doncs que els nivells de solvència (guanys)  les mutualitats els acumulen per quan facin falta.

En el nostre cas, totes les mutualitats han fet front a les despeses de la Covid-19 sense estar cobertes. És el moment de no escatimar esforços en els serveis. No podem reduir la qualitat del servei. Cobrim prestacions que no estan cobertes però que la gent necessita i continuem mantenint el nivell de servei de qualitat amb el que això implica.

Quins són els principals reptes de futur per la Federació de Mutualitats de Catalunya?

Considero que el moviment mutualista, històric i tan lligat a l’associacionisme català, es mantindrà com una de les grans estructures de país. El que va començar com una agrupació de quatre pagesos, agremiats o professionals a la Catalunya de l’Edat Mitjana per cuidar els uns dels altres, es manté encara avui amb la voluntat d’oferir cobertures a preus justos i amb l’objectiu de seguir arrelat al territori.

Per nosaltres no es tracta de guanyar més cada any, sinó suficient per tenir continuïtat. Les Mutualitats en el seu conjunt multipliquem per set la solvència mínima que es demana i per tres la mitjana de les entitats mercantils.

Per tant, el nostre futur és mantenir la nostra identitat i singularitat per poder cooperar i competir en aquest món, perquè d’un en un difícilment ho podrem fer, però tots junts sí.

Per altra banda, defensem que les cooperatives, fundacions, mutualitats i associacions tenim una força diferent que ens ha de portar a fer projectes conjunts d’economia social. Vam impulsar, juntament amb les altres famílies de l’economia social i solidària, l’Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT) per tirar endavant amb el govern la Llei d’Economia social. Volem que es valori i que no se’n puguin apropiar d’altres com ja ens va passar amb el concepte de Mútua.

Col·laborar amb les entitats socials i el tercer sector és  una de les nostres prioritats, valorem la proximitat i és el mutualista qui decideix si part de l’excedent es destina a projectes i activitats del seu entorn. Amb petites aportacions al territori col·laborem amb entitats que organitzen activitats, per tal d’ajudar a la nostra comunitat, la més propera, a identificar-se.

Jordi Busquet: “El moviment mutualista català es mantindrà com una de les grans estructures de país”

La Federació de Mutualitats de Catalunya és l’organització que aplega, des de fa més de cent vint-i-cinc anys, les mútues i mutualitats de previsió social, un model molt arrelat al territori.

Jordi Busquet és el president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, l’entitat que agrupa un sector que va néixer cap a l’edat mitjana per oferir protecció mútua a les persones membres més necessitades dins d’un gremi o àmbit industrial. La tasca de les mutualitats, però, amb els anys s’ha confós amb la de les companyies asseguradores i, a més, ha perdut certa rellevància entre les persones joves, encara que continuen tenint un fort impacte a Catalunya.

Què són les mutualitats?

Les mutualitats de previsió social són entitats asseguradores personalistes no lucratives, especialitzades en assegurances personals. És a dir, són societats de persones que exerceixen amb caràcter principal una activitat asseguradora sense afany de lucre sota els principis de protecció mútua, solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

Com es vinculen amb el caràcter social?

Entre les seves característiques principals hi ha l’absència d’ànim de lucre, ja que no tenen per objecte repartir dividends entre els seus socis, sinó que dels resultats positius que obtinguin es beneficia tot el col·lectiu de mutualistes, romanen a l’entitat. A més, tenen un objecte social, perquè no cobreixen riscos sobre les coses, sinó que el seu objecte social és cobrir les mateixes contingències que la Seguretat Social.

Jordi Busquet: “El seu objecte social és cobrir les mateixes contingències que la Seguretat Social”.

També fomenten l’activitat social amb l’organització de nombroses activitats de caire social, que enforteixen la implantació de les mutualitats dins de la societat civil i el seu territori; i són entitats de proximitat. Aquest arrelament neix de la vocació de prestar serveis de qualitat i del coneixement de les persones i la societat en què desenvolupa la seva activitat. Això fa que les mutualitats s’hagin convertit en un referent en les assegurances personals en la zona geogràfica en la qual actuen.

Quins altres aspectes caracteritzen les mutualitats?

Són societats personalistes i no capitalistes, per tant, no disposen de capital social, sinó de fons mutual. Degut a la participació democràtica que regeix en les mutualitats (una persona, un vot), tots els mutualistes tenen els mateixos drets independentment de les seves aportacions. Es basen en l’autogestió, això suposa que són els propis mutualistes els que s’encarreguen de l’administració. Només els socis de la mutualitat poden ser membres de la Junta Directiva o Consell d’Administració.

També es caracteritzen per la doble condició, ja que en la persona mutualista coincideixen dues figures: quant a soci, és propietari de la mutualitat (relació estatutària), mentre que com a assegurat, té la condició de client (relació contractual).

Com sorgeixen les mutualitats en origen?

L’origen de les mutualitats el trobem en la protecció mútua de diferents col·lectius (gremials, professionals o industrials) quan no estaven desenvolupades les institucions públiques de la Seguretat Social.

Les Mutualitats neixen durant l’edat mitjana, vinculades a gremis o professionals amb la finalitat d’atendre les necessitats o de donar assistència econòmica a aquells dels seus membres en dificultats, i evolucionen fins a arribar al segle XX com a entitats asseguradores amb una funció complementària de la protecció pública.

En tot aquest recorregut al llarg dels segles, com han canviat les mutualitats?

Els valors d’associacionismegestió participativa i democràcia, proximitat i absència d’ànim de lucre són tan actuals com llavors i connecten molt amb la societat actual, cosa que fa que siguin entitats molt valorades pels seus socis i amb un grau molt alt de fidelitat. Els avis fan socis els seus nets quan neixen.

El repte actual és incorporar famílies que encara no s’asseguren en l’àmbit mutualista, i especialment els joves.

Sovint es confon la mútua amb la companyia asseguradora, quina és la diferència?

Un exemple que explico sempre és quan vas a un hospital i et pregunten “De quina mútua ets?”, però de mútues hi ha poques. En tot cas, la pregunta hauria de ser “De quina companyia ets?”. S’ha perdut el concepte. Una societat anònima pot actuar d’una manera perfecta, però hi ha diferències. La primera, que una societat mercantil es deu als seus accionistes, que li demanen rendiments econòmics. Allà, una acció és un vot, i qui té més accions té més vots. En el nostre cas, un mutualista és un vot, tant si està ell sol com si està tota la família.

A més, el mutualista és a la vegada propietari i client, i, per tant, ell pot decidir com l’han de tractar. I la tercera diferència és que nosaltres som entitats sense ànim de lucre, no tenim una visió a curt termini de generar resultats. La nostra és una visió a llarg termini, de sostenibilitat, i gràcies a això podem fer accions que d’altra manera no en podríem.

Quin impacte tenen les mutualitats a Catalunya?

Les mutualitats de previsió social són cada vegada més necessàries a Catalunya. Amb l’estat del benestar semblava que podrien perdre sentit, però les retallades viscudes des de la crisi del 2008 han fet créixer els ciutadans interessats.

El moviment mutualista històric i tan lligat a l’associacionisme català es mantindrà com una de les grans estructures de país. El que va començar com una agrupació de quatre pagesos a la Catalunya rural de l’edat mitjana per cuidar els uns dels altres, es manté encara avui amb la voluntat d’oferir cobertures a preus justos i amb l’objectiu de seguir arrelat al territori. Les mutualitats compten amb 287.000 mutualistes i 1,26 milions de persones protegides, els actius de les mutualitats catalanes arriben als 2.200 milions d’euros.

Les mutualitats estan vinculades amb les xarxes (el suport mutu). Quin paper tenen les mutualitats en el teixit associatiu?

Volem participar de manera activa en l’economia social, però les prestacions que pot fer una mutualitat no les pot fer cap altra activitat de l’economia social. Per normativa no podem fer una activitat d’una cooperativa industrial ni ells l’activitat asseguradora que fem nosaltres. Per això, defensem que les cooperatives, fundacions, mutualitats i associacions tenim una força diferent que ens ha de portar a fer projectes conjunts d’economia social.

En aquest sentit, la Federació de Mutualitats de Catalunya forma part de l’Associació d’Economia Social de Catalunya.

Sí, vam impulsar, juntament amb les altres famílies de l’economia social i solidària, l’Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT) per tirar endavant amb el Govern la Llei d’economia social. Volem que es valori i que no se’n puguin apropiar d’altres, com ja ens va passar amb el concepte de ‘mútua’ o ‘mutualitat’.

Col·laborar amb les entitats socials i el tercer sector és una de les nostres prioritats, valorem la proximitat i és el mutualista qui decideix si part de l’excedent es destina a projectes i activitats del seu entorn. Amb petites aportacions al territori col·laborem amb entitats que organitzen activitats per tal d’ajudar a la nostra comunitat, la més propera, a identificar-se.

Jordi Busquet: “Amb petites aportacions al territori col·laborem amb entitats que organitzen activitats per tal d’ajudar a la nostra comunitat”.

Quins serveis ofereix la Federació de Mutualitats de Catalunya?

La Federació és l’instrument que representa i defensa els interessos de les mutualitats a Catalunya. Oferint, a més, serveis d’assessorament, formació, estudis i informació, difusió, organització de trobades per a la creació de sinergies, suport i gestió en qualsevol tema que afecti les mutualitats.

Ara per ara, s’ha professionalitzat per donar serveis, especialment en tecnologia. Això fa que totes les mutualitats federades, tot i que siguin petites, puguin ser competitives davant els grans grups. El nostre nínxol és l’especialització i el coneixement del mercat que dona la proximitat.

Tenint en compte el panorama actual, quins reptes es plantegen les mutualitats en els pròxims anys?

Per a nosaltres, la força està en la diversitat i la singularitat, elements claus perquè la persona s’hi pugui identificar. Si no tens capacitat de fer que la gent s’identifiqui amb el país, amb la cultura i la visqui, difícilment el teu model perdurarà. No es tracta de guanyar més cada any, sinó suficient per tenir continuïtat. Les mutualitats en el seu conjunt multipliquem per set la solvència mínima que es demana i per tres la mitjana de les activitats mercantils.

Per tant, el nostre futur és mantenir la nostra identitat i singularitat per poder cooperar i competir en aquest món, perquè d’un en un difícilment ho podrem fer, però tots junts sí.

Les mutualitats catalanes, una veritable estructura de país

La Federació de Mutualitats de Catalunya celebra els 125 anys reivindicant l’associacionisme català i la identitat pròpia de les mútues

La Federació de Mutualitats de Catalunya celebra els seus 125 anys d’història com la unió de les mútues catalanes, entitats sense ànim de lucre que des de fa segles garanteixen la cobertura de serveis bàsica a la població. “L’Estat durant segles no ha tingut la capacitat de mobilitzar els diners en favor de les classes populars i són les classes populars les que s’han agrupat des de l’edat mitjana per donar cobertura a les seves necessitats”, resumeix Jordi Busquet, president de la Federació.

Busquet: “No hi ha cap dubte que les mutualitats som estructures de país”

L’històric associacionisme de la societat catalana va propiciar la creació d’aquestes entitats, que van començar en petits pobles per ajudar-se entre pagesos en cas de malaltia o mort. “És un concepte d’entendre un país. No hi ha cap dubte que les mutualitats som estructures de país”, sentencia Busquet.

Durant la primera meitat del segle XIX, la Revolució Industrial arriba amb força a Catalunya i les zones rurals perden població i servei. L’assistència mèdica i les cobertures en casos de mort o de malaltia eren la principal tasca de les mutualitats. A través d’una petita aportació, els veïns de pobles petits s’asseguraven no quedar desemparats en casos de necessitat.

Del Decret de Nova Planta al Franquisme

I el 1896 s’apleguen sota el paraigües de la Federació de Mutualitats de Catalunya, per tal de fer sentir la seva veu i defensar els seus interessos. També a Madrid, ja que el “centralisme espanyol i intentava eliminar la tradició catalana d’associar-se per defensar els drets”.

Va passar el 1714 amb el Decret de Nova Planta i durant el Franquisme. Però les mutualitats s’han sabut reinventar i segueixen en peus. I no és estrany que siguin Catalunya i País Basc els territoris on tenen més presència

Busquet: “Han de conviure els dos models i sense passar certa dimensió, perquè perds la identitat”

Fins a l’actualitat, on la Federació de Mutualitats té 280.000 mutualistes a Catalunya i dona cobertura a més d’un milió de persones. En total en formen part una trentena de mútues, des de la Previsora General (nascuda al Penedès, 42.000 mutualistes) a la de Cantallops (uns 150). Una entitat, la de Cantallops, que va néixer per donar cobertura a l’accés als medicaments i als enterraments i que, avui en dia, encara s’encarrega de comprar de forma conjunta les medicines per la farmàcia del poble.

“Han de conviure els dos models i sense passar certa dimensió, perquè perds la identitat”, indica Busquet.

Busquet: “No volem perdre la singularitat i la identitat”

A principis de segle XX, la Federació de Mutualitats estava integrada per unes 1.700 entitats i avui en dia en són 34. En aquella època, en petits pobles podien haver-hi diverses mútues que oferien diferents cobertures. Amb el pas dels anys, moltes han anat desapareixent i d’altres s’han unit per buscar ser més eficients. “Les mutualitats s’han unit, sense perdre la identitat, però buscant economies d’escala”, resumeix el president.

També han canviat alguns dels serveis que ofereixen, ja que amb l’Estat del Benestar moltes de les cobertures ja es donen per fetes. L’assistència sanitària és un dels pilars. Però el que no ha canviat és el compromís i l’arrelament amb el territori. “No volem perdre la singularitat i la identitat”, sentencia Busquet, que afegeix: “Una mutualitat continua sent una entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’oferir quotes justes per fer front a les prestacions”.

I és que les mutualitats han estat les responsables al llarg dels últims segles d’impulsar la vida als pobles, a través d’ateneus, casinos o bars. El seu vessant social ha estat igual d’important que la cobertura de serveis. De fet, cada mutualitat està especialment enfocada a una comarca o una regió, sense centrar-se en un creixement territorial.

La crisi de 2008

El model de mutualitats pot recordar al de les antigues caixes, que també van néixer en territoris per donar servei a la població de la zona. Aquest sistema financer va saltar pels aires amb la crisi de 2008 i va haver-hi gent que va fixar la mirada en les mútues. Jordi Busquet n’explica les diferències: “A nivell mutual hem tingut una visió a llarg termini, hem acumulat reserves molt fortes i una gran solvència. La crisi va arribar amb unes entitats fortes, amb un nucli de client molt dur. Ens permet aguantar molt bé”.

Jordi Busquet: “El cor de l’entitat és al territori on va néixer”

En aquest sentit, el president assenyala que “moltes caixes van sortir fora de les seves zones d’influència, fins i tot fora de Catalunya, volen créixer molt i obrint altres línies de negoci com el sector immobiliari”. En canvi, “les mutualitats han mantingut l’aposta territorial”: “El gruix de l’activitat sempre està a Catalunya, mantenim el negoci on el coneixem i on la persona se sent identificada”. “El cor de l’entitat és al territori on va néixer”, sentencia.

La batalla del nom amb les asseguradores

Tot i la històrica presència de les mutualitats a Catalunya, en les últimes dècades la nomenclatura s’ha pervertit i avui dia les asseguradores privades s’identifiquen, en l’imaginari col·lectiu, com a mútues. “És una gran preocupació. Recordo una vegada anar amb el meu primer fill a l’hospital i a recepció em van preguntar: de quina mútua és? Vaig respondre que la pregunta era de quina companyia, perquè no totes són mútues”, explica Busquet.

El president de la Federació detalla la gran diferència: “Una entitat mercantil, que és molt lícita, necessita generar un benefici. Nosaltres el rendiment addicional no l’hem de generar i tot va pel mutualista”. Per això, lamenta que molta gent vegi les asseguradores privades com una mútua.

Busquet: “El concepte pot ser una batalla perduda, però hem de fer pedagogia del que és una mútua i el que suposa”

“El concepte pot ser una batalla perduda, però hem de fer pedagogia del que és una mútua i el que suposa. Vostè pot dir que no el faran fora mai? Que tindrà el mateix preu que la resta de mutualistes encara que es posi malalt o es faci gran? Que pot escollir les cobertures? Si no, no estàs en una mútua”; resumeix Busquet, que considera que la sensibilització de la ciutadania per la proximitat i el territori “justifica la pervivència” de les seves entitats.

“I al ser una entitat sense ànim de lucre, el preu és just”, conclou.

Créixer sense perdre la identitat

Jordi Busquet apunta que el creixement de la Federació s’ha de fomentar en l’aparició de noves mutualitats, més que en el creixement de les que ja hi ha. “Hem de créixer el màxim que puguem sense perdre la nostra singularitat. Preferim mantenir el nostre vincle i la fidelitat i lleialtat dels mutualistes. Les baixes de les asseguradores privades dupliquen o tripliquen el de les nostres entitats”.

I considera que cada vegada són més necessàries aquestes mutualitats. Amb l’estat del benestar semblava que podrien perdre sentit, però les retallades viscudes des de la crisi del 2008 han fet créixer els ciutadans interessats. “Ens agradaria que fóssim unes entitats que no hi hagués la necessitat d’oferir cobertures de salut. Però tot fa preveure que no serà així”, lamenta.

Així, Jordi Busquet considera que el moviment mutualista, històric i tan lligat a l’associacionisme català, es mantindrà com una de les grans estructures de país. El que va començar com una agrupació de quatre pagesos a la Catalunya rural de l’edat mitjana per cuidar els uns dels altres, es manté encara avui amb la voluntat d’oferir cobertures a preus justs i amb l’objectiu de seguir arrelat al territori.