Politica de Privacitat

FEDERACIÓ MUTUALITATS DE CATALUNYA es compromet a protegir la privadesa dels nostres usuaris i clients, oferint una experiència d’usuari segura i protegida. Ens assegurarem que la informació que ens facilitis, o que recopilem, a través dels nostres diferents canals, només s’utilitzi per als fins establerts en aquesta Política de Privadesa i, si s’escau, en el contracte que es signi entre les parts.

1.- ¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Us informem que aquest Lloc Web https://mutualitats.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és propietat de FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA (d’ara endavant, “FEDERACIÓ”), amb NIF G08257818 i domicili social situat al carrer Roger de Llúria, 119, 4t. 2a. -08037 de Barcelona.

La present Política de Privadesa regula l’accés i l’ús del Lloc Web (d’ara endavant, el “Lloc Web”) que FEDERACIÓ posa a disposició dels usuaris d’Internet (d’ara endavant, els “Usuaris”) interessats en els continguts (d’ara endavant, els “Continguts”) i els serveis (d’ara endavant, els “Serveis”) oferts per FEDERACIÓ en el mateix. Correu electrònic de contacte: federacio@mutualitats.cat

2.- Recomanacions 

Per favor, llegeix atentament i segueix les següents recomanacions: Mantingueu el vostre equip equipat amb programari antivirus degudament actualitzat contra programari maliciós i aplicacions d’spyware que puguin posar en perill la vostra navegació per Internet i la informació allotjada en el vostre equip.

Llegeix i revisa aquesta Política de Privadesa i tots els textos legals posats a disposició per FEDERACIÓ al Lloc Web.

3.- Informació sobre les dades que FEDERACIÓ recopila a través del Lloc Web

Per al correcte funcionament del Lloc Web, FEDERACIÓ pot tenir accés a les següents dades facilitades, si s’escau, per part de l’Usuari: Dades identificatives: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon.

4.- ¿Per què FEDERACIÓ està legitimada per tractar les teves dades personals?

La base de legitimació de FEDERACIÓ per al tractament de les dades dels Usuaris a través d’aquest Lloc Web és el consentiment atorgat pels Usuaris.

En aquest sentit, FEDERACIÓ tracta les dades personals dels Usuaris amb la finalitat de permetre els serveis oferts i, en cas de consentiment exprés separat, Butlletí Informatiu/Noticiari sobre els seus propis productes i/o serveis.

Acceptant la present Política de Privadesa i marcant les caselles corresponents, l’Usuari presta el seu consentiment a aquests tractaments.

FEDERACIÓ està compromesa amb la protecció de la seva privadesa i les seves dades personals. Per aquesta raó, les seves dades personals es conserven de forma segura i es tracten amb el màxim cuidat, d’acord amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD”).

L’Usuari podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: federacio@mututalitats.cat

 5.- ¿Quines són les finalitats del tractament de les seves dades personals?

Les seves dades de caràcter personal recopilades per FEDERACIÓ podran ser utilitzades per a les següents finalitats: Permetre que el Lloc Web compleixi la seva funció de proporcionar els serveis sol·licitats. Atendre les consultes i/o sol·licituds dels usuaris i mutualistes. Gestió i tramitació de les obligacions i els deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat. Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per dur a terme l’enviament corresponent al Butlletí Informatiu/Noticiari al qual l’usuari s’ha subscrit. Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels productes i/o serveis.

6.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a comunicar a FEDERACIÓ qualsevol modificació de les mateixes. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se FEDERACIÓ el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Es recomana que els Usuaris protegeixin les seves dades amb la màxima diligència utilitzant les eines de seguretat adequades. FEDERACIÓ no serà responsable de cap robatori, modificació il·legal o pèrdua de dades.

Qualsevol modificació o actualització de les dades haurà de ser comunicada a FEDERACIÓ a través dels mitjans de comunicació previstos en la present Política de Privadesa.

7.- Conservació de dades

La protecció de la privadesa i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a FEDERACIÓ. Per tant, FEDERACIÓ fa tot el possible per evitar que les dades de l’Usuari siguin utilitzades de manera inadecuada. Només el personal autoritzat té accés a les dades de l’Usuari.

Les dades personals de l’Usuari es conservaran per als fins del tractament per als quals han estat facilitats, sempre que l’Usuari no hagi revocat abans el seu consentiment, sol·licitant l’eliminació de les seves dades o el borratge de determinades dades personals del Lloc Web.

Posteriorment, si és necessari, FEDERACIÓ mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

FEDERACIÓ es compromet al compliment del seu deure de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal d’acord amb la legislació aplicable.

8.- Drets dels usuaris

Els usuaris tenen dret a:

– Accedir a les seves dades personals.

– Sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta.

– Sol·licitar la supressió de les seves dades.

– Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades.

– Oposar-se al tractament de les seves dades.

– Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

A més, els Usuaris tindran dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets a la següent adreça de correu electrònic: federacio@mutualitats.cat indicant el motiu de la seva sol·licitud i aportant una còpia del seu DNI.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació. 

9.- Seguretat de dades

La protecció de la privadesa i de les dades personals dels Usuaris és molt important per a FEDERACIÓ. Per això, FEDERACIÓ ha pres totes les mesures al seu abast per evitar que les seves dades siguin utilitzades de forma indeguda, permetent l’accés només al personal autoritzat.

FEDERACIÓ manté la seguretat adequada per a la protecció de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades per l’Usuari a través del Lloc Web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són infranquejables.

FEDERACIÓ es compromet al compliment del deure de secret i confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal d’acord amb la legislació aplicable.

FEDERACIÓ no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del incompliment d’aquesta obligació per part de l’Usuari.

This post is also available in: Spanish