Per accedir-hi heu d’estar donats d’alta prèviament

SOLVÈNCIA II

FUNCIÓ ACTUARIAL

FUNCIÓ DE GESTIÓ DE RISCOS

FUNCIÓ DE VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT

FUNCIÓ D’AUDITORIA INTERNA

CODI ÈTIC

PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

INTRODUCCIÓ A L’ASSEGURANÇA

EL CONTRACTE D’ASSEGURANCES

LA INSTITUCIÓ ASSEGURADORA

LLEI DE DISTRIBUCIÓ D’ASSEGURANCES

ALTRES CURSOS D’INTERÈS

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A JUNTES DIRECTIVES, DIRECTIUS I PERSONES INTEGRANTS DEL SISTEMA DE GOVERN.

MODEL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS I CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

DISTRIBUCIÓ D’ASSEGURANCES