Per accedir-hi heu d’estar donats d’alta prèviament

SOLVÈNCIA II

FUNCIÓ ACTUARIAL

FUNCIÓ DE GESTIÓ DE RISCOS

FUNCIÓ DE VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT

FUNCIÓ D’AUDICIÓ INTERNA

PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

INTRODUCCIÓ A L’ASSEGURANÇA

PREVENCIÓ DE DELICTES: EL CODI ÈTIC

ALTRES CURSOS D’INTERÈS

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A JUNTES DIRECTIVES, DIRECTIUS I PERSONES INTEGRANTS DEL SISTEMA DE GOVERN.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

DISTRIBUCIÓ D’ASSEGURANCES