ÒRGAN DE GOVERN

Assemblea General
Òrgan sobirà de la Federació integrat per totes les mutualitats i mútues associades.

Junta Rectora
Li correspon el govern. La direcció i l’administració de la Federació.

President
Sr. Jordi Busquet i Albertí | PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIXA

Vicepresident 1r
Sr. Carles Aurich Dalmau | MONTEPIO DE CONDUCTORS S. CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MPS

Vicepresident 2n
Sr. Joan Munt i Albareda | MUTUALITAT DELS ENGINYERS, MPS

Secretari
Dr. Josep Rius i Vilardosa | MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS A PRIMA FIXA

Vicesecretari
GERMANDAT DE SANT JOAN BAPISTA DE SANT CELONI, MPS A PRIMA FIXA

Vocals
Sr. Francesc Brosa i Llinares | MUTUAM. MPS

Sr. Esteve Picola i Coromina | MÚTUA DE TERRASSA, MPS

Sr. Llorenç Juanola i Foixench | MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL MANRESA-BERGA. PS

Sr. Joan Manel Calleja i Calles | LA NOVA ALIANÇA MATARONINA.MPS

Sr. Sergi Macià Calmet | MÚTUA MANRESANA, MPS

Sra. Maite Martínez Asensi | MUTUALITAT VEÏNAL SINERA, MPS