ÒRGAN DE GOVERN

Assemblea General
Òrgan sobirà de la Federació integrat per totes les mutualitats i mútues associades.

Junta Rectora
Li correspon el govern. La direcció i l’administració de la Federació.

President
Sr. Jordi Busquet i Albertí | PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIXA

Vicepresident 1r
Sr. Carles Aurich Dalmau | MONTEPIO DE CONDUCTORS S. CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MPS

Secretari
Dr. Josep Rius i Vilardosa | MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS A PRIMA FIXA

Vicesecretària
Sra. Maria Teresa Martínez Asensi | MUTUALITAT VEÏNAL SINERA, MPS

Vocals
Dr. Francesc Brosa i Llinares | MUTUAM. MPS

Sr. Òscar López Chocarro | MÚTUA DE TERRASSA, MPS

Sr. Joan Manel Calleja i Calles | LA NOVA ALIANÇA MATARONINA.MPS

Sr. Lleonard Martínez Regales | MÚTUA MANRESANA, MPS

Sr. Jordi Rodés Cabau | MÚTUA ALT PIRINEU, MPS

Sra. Lourdes Laborda Velasco | SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET, MPS