Benvolguda/Benvolgut:

Us comuniquem que ja teniu disponible la matrícula oberta per a la inscripció al Curs Superior d’Assegurances nivell 1, que s’iniciarà el proper mes de setembre, tal i com us hem anat informant en les nostres darreres circulars, aquesta formació estarà disponible per a totes les mutualitats federades, segons conveni, en la plataforma de formació de la Federación de Mutualidades de Andalucía.

El nivell 1 és necessari per exercir la direcció de l’activitat de distribució d’assegurances de les mutualitats (excepte aquells casos en què s’hagi aplicat el règim transitori previst a Reial Decret Llei 3/2020).

Us adjuntem dossier de l’esmentat curs amb informació més detallada sobre temari, metodologia, durada del curs, modalitat, contingut, tipologia i qualificació dels exàmens parcials, relació de les persones que formen el professorat, calendari d’avaluacions i de recuperacions, convalidacions de mòduls, requisits i materials d’estudi.

A continuació us fem un resum de la informació a tenir en compte:

El curs està dividit en 5 mòduls:

I. Modul general (55 hores)

II. Mòdul d’Assegurances distintes a l’assegurança de vida (75 hores)

III. Mòdul d’assegurances de vida distintes dels productes d’inversió basats en assegurances (no IBIPS) (20 hores)

IV. Mòdul de productes d’inversió basats en assegurances (IBIPS) (50 hores)

V. Mòdul d’empresa (100 hores)

En aquesta edició 2024/2025, el curs s’ha organitzat amb dues metodologies i organització diferents segons les matèries d’estudi i dels mòduls.

Per als mòduls I, II, III i IV la formació es realitzarà mitjançant plataforma e-learning, online des de qualsevol dispositiu i sense horari determinat.

Per al mòdul V, la formació es realitzarà en modalitat semipresencial amb classes de 35 hores distribuïdes en 7 dies de classes (divendres de 16.00h a 21.00h), a les quals es podrà assistir presencialment mitjançant webinar. Les hores restants seran mitjançant el recolzament de la plataforma.

DATES I DURADA dels mòduls:

Mòduls I, II, III i IV

Dates: Setembre a Novembre.(formació e-learning)

Total hores: 200 hores .

El mòdul V amb un total de 100 hores es realitzarà en dates i amb un calendari tancat, amb dues convocatòries o edicions proposades (es realitzaran dues convocatòries per a un nombre d’alumnes suficients, en cas contrari es convocarà solament una convocatòria).

Primera edició Mòdul V

classes presencials): inici: 10 gener 2025

Finalització: 21 febrer 2025

Data avaluació: 8 març 2025

Data recuperació: 29 març 2025

Segona edició Mòdul V

(classes presencials): inici: 7 març 2025

Finalització: 26 abril 2025

Data avaluació: 17 maig 2025

Data recuperació: 31 maig 2025

AVALUACIONS

Per a l’obtenció del Certificat de Nivell I, és necessària la superació de l’avaluació de cadascuna de les parts o fases. L’Avaluació constarà de dos exàmens parcials, essent aquests eliminatoris, amb possibilitat de recuperació.

Mòduls I, II, III i IV: l’avaluació es realitzarà a distància online mitjançant la integració en el mateix programa formatiu d’un sistema de reconeixement facial i control de micro/audio. Hi han 3 possibilitats en cas de no superar el primer intent.

Mòdul V: l’avaluació final té una data concreta, (tal i com us hem informat a l’apartat anterior) es podrà organitzar presencial o a distància online mitjançant programa de reconeixement facial i control de micro/audio. En cas de no superar el primer intent, s’haurà de recuperar en la data concreta de recuperació.

CONVALIDACIONS

La Federación de Mutualidades de Andalucía podrà convalidar part del contingut per acreditació de formació acadèmica, estudis, alumnes que disposin de titulació de mediador B, C o nivell 2 i 3. (disposeu d’aquesta informació més ampliada en el document adjunt)

INSCRIPCIONS

Per a inscriure’s al curs cal disposar del títol de bachiller o equivalent. Us podeu inscriure mitjançant el full de sol.licitud que us adjuntem, aportant la documentació que se us demana, i enviar-lo a federacion.mutualidades@federacionmutualidades.org

PAGAMENT (les indicacions del pagament consten en la butlleta d’inscripció)

Preu del curs: 850 euros (curs complet, classes, temari, plataforma i exàmens)

Forma de pagament: Matrícula: 150 euros. (a deduir del preu total del curs)

Facilitats de pagament. Fins a 4 mensualitats sense interès.

Descomptes per convalidacions:

Nivell 2: 150€

Nivell 3: 100€

Grup B: 100€

Bonificacions:

Possibilitat de subvenció mitjançant Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo). Les entitats poden disposar d’ajudes econòmiques per a les accions de formació als seus treballadors. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en la Seguretat Social.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

Us recordem que existeixen tres nivells de formació, essent exigible mantenir una formació contínua d’entre 15 i 25 hores anuals, segons el nivell:

Formació inicial Nivell 1: 300h Formació contínua: 25h/any

Formació inicial Nivell 2: 200h Formació contínua: 25h/any

Formació inicial Nivell 3: 150h Formació contínua: 15h/any

Per accedir a la formació contínua que ofereixen des de la plataforma cliquéu el següent enllaç: https://www.federacionmutualidades.com/grupo-de-formacion-continua/

Es contempla que les persones que no tenen la formació inicial (nivell 1, 2 o 3), però siguin responsables de l’activitat de distribució o formin part de l’òrgan de direcció responsable de les activitats de distribució de les entitats asseguradores i reasseguradores o òrgan equivalent, o siguin empleats que participen directament en activitats de distribució d’assegurances o reassegurances abans del febrer 2020 (data d’entrada en vigor del real decret llei 3/2020), ja compleixen els requisits en matèria de formació inicial exigits per la norma. No obstant, des de la Federació recomanem la possibilitat de realitzar-la.

La Federació de Mutualitats de Catalunya ha celebrat el 10 de juny la seva Assemblea General Ordinària, en la qual s’han aprovat els seus comptes, s’han analitzat les activitats del sector del 2023, i ha presentat les novetats en els seus serveis.

En l’Estudi anual comparatiu de les dades del sector 2023, es va poder apreciar que l’any 2023 han mantingut la tendència de creixement, amb un volum de primes de 285.105.000 d’euros, un 0,75% per sobre de l’exercici anterior.

Del total, 119,22 milions d’euros corresponen als rams personals de “no vida” i 165,89 milions als rams personals de “vida”.

Les mutualitats de previsió social ofereixen cobertura i protecció a més d’un milió cinc-cents quaranta-dos mil persones amb diversos productes d’assegurances personals.

Les provisions tècniques van totalitzar 1.744 milions d’euros, per uns actius de 2.300 milions, és a dir, que la relació dels actius sobre les provisions tècniques arriba al 131,88%. El total de fons propis per donar cobertura al capital de solvència obligatori és de 631 milions, que suposa un superàvit de cobertura del 297%.

El mateix passa amb els fons propis per donar cobertura al capital mínim obligatori de Solvència, que és de 614 milions, suposant un superàvit de cobertura del 948%.

Cal destacar també la presentació de la Memòria social del sector que recull les activitats de caràcter social de les mutualitats federades i l’impacte econòmic que comporta. Mostra la forta implantació  de les mutualitats dins de la societat civil i en el seu territori, així com el caràcter no lucratiu de les mutualitats de previsió social catalanes.

Les activitats descrites en la memòria comporten una inversió total aproximada per   part de les mutualitats, d’uns 350.000 Euros.

La Mutualitat de Previsió Social de l’Autoritat Portuària de Barcelona té l’honor de ser l’amfitriona de l’última etapa d’una exposició itinerant que commemora el 125è aniversari de la Federació de Mutualitats de Catalunya. Del 18 al 28 de març, la celebrada mostra tindrà lloc a les instal·lacions del World Trade Center Barcelona, específicament a l’Edifici Est del Moll de Barcelona s/n a la Sala We Take Care Room. 

Aquesta última parada d’aquest viatge per diverses localitats catalanes ofereix una darrera oportunitat per a tots els interessats en explorar i connectar amb la rica història i l’impacte de la Federació de Mutualitats de Catalunya al llarg dels anys. 

L’exposició estarà oberta al públic de dilluns a divendres, des de les 9:30 del matí fins a les 17:00 de la tarda, oferint una àmplia finestra de temps perquè els visitants puguin explorar i gaudir de tot el que ofereix aquesta mostra única. 

Amb aquesta darrera itinerància de l’exposició, la Mutualitat de P.S. de l’Autoritat Portuària de Barcelona convida a tots a unir-se i ser part d’aquesta celebració d’un llegat mutualista ric i inspirador. No perdeu l’oportunitat de ser part d’aquest moment especial i descobrir tot el que el mutualisme de previsió social té per oferir. 

El 21 i el 22 de novembre es va celebrar amb èxit a l’Hotel Atenea Port una jornada d’intercanvi i anàlisi en profunditat sota el títol “Mutualisme, més que mai NATURALMENT”. Organitzat per la Federació de Mutualitats de Catalunya en col·laboració amb l’Aliança Mataró com entitat amfitriona, l’esdeveniment va atreure a professionals destacats del sector i referents en diversos camps rellevants.

La jornada va ser inaugurada amb una sessió institucional conduïda per Jordi Busquet, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, acompanyat de destacades figures com l’Alcalde de Mataró, Il·lm. Sr. David Bote, i Ricard Coma, president de l’Aliança Mataró. Aquesta cerimònia va establir el to per a una jornada de diàleg constructiu i intercanvi d’idees.

Amb ponències de gran rellevància, els assistents van tenir l’oportunitat de submergir-se en temes crucials com la gestió de processos clau per a una correcta administració del risc operacional i la ciberseguretat, presentada per experts destacats de CORUS.

La jornada va continuar amb dues conferències magistrals; una a càrrec de Josep M. Sánchez, Director General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que va exposar les dades del sector, i l’altra, a càrrec d’Álvaro Zapatel, professor del Departament d’Estratègia, Lideratge i Persones d’EADA, qui va abordar l’aproximació macroeconòmica de l’actualitat.

La sessió de tarda va estar marcada per una conferència i debat sobre les tendències actuals i futures en l’àmbit de la salut, presentada per Lluís Pareras, Partner d’Invivo Ventures, que va generar un diàleg dinàmic i inspirador sobre aquest tema crític.

A més, els participants van tenir l’oportunitat de descobrir la ruta del modernisme a Mataró, una experiència cultural enriquidora que va oferir una visió única de la ciutat.

La jornada va concloure amb un Sopar Institucional a les instal·lacions del Casal social l’Aliança Mataró.

La segona jornada va incloure diversitat temàtica amb destacats convidats com Juli Silvestre, Director General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, que va oferir una perspectiva institucional sobre aquest àmbit, seguit per una profunda reflexió a càrrec de Josep M. Coll, professor associat de Sostenibilitat i Innovació a EADA Business School, qui va explorar la relació entre l’economia de la felicitat, la societat i l’empresa en l’era de la intel·ligència artificial.

Seguidament la conferència “ChatGPT i GPT” a càrrec de David Puiggrós, professor associat del Departament de Màrqueting Digital, Vendes i Supply Chain d’EADA,  va introduir als assistents al món de la intel·ligència artificial i les seves aplicacions pràctiques en l’àmbit empresarial.

La ponència final de la Federació de Mutualitats de Catalunya a càrrec del seu director general, Cristóbal Sarrias, va oferir una mirada integral sobre les iniciatives i estratègies en curs per al futur del mutualisme a Catalunya.

La cloenda de l’esdeveniment va comptar amb la presència de Ricard Coma, President de l’Aliança de Mataró, i Jordi Busquet, que van ressaltar la importància de les jornades com a eina de col·laboració i desenvolupament per al sector.

La jornada “Mutualisme, més que mai NATURALMENT” s’ha tancat amb èxit, deixant una empremta de coneixement i col·laboració en el món mutualista, obrint la porta a futures iniciatives que promouen el creixement sostenible i la innovació en aquest àmbit crucial de la societat.

La Federació de Mutualitats de Catalunya celebra, conjuntament amb l’Aliança Mataró com a entitat amfitriona,  dos dies plens de coneixement, col·laboració i networking al cor de Mataró.

La Federació de Mutualitats de Catalunya organitza amb l’Aliança Mataró com a  coorganitzadora, la 10ª Trobada de Mutualitats de Catalunya, un esdeveniment anual que tindrà lloc a Mataró els dies 21 i 22 de novembre de 2023 sota el títol Mutualisme més que mai. Aquesta trobada, que es realitzarà a l’Hotel Atenea Port,  reuneix representants destacats del sector mutualista amb la finalitat de compartir coneixements, explorar les últimes tendències i fomentar la col·laboració i sinèrgia.

Comptarà amb conferenciants de prestigi d’EADA, Bussines School, Invivo Ventures, CORUS i EDM, així com de ponents de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta 10ª Trobada de Mutualitats representa una oportunitat única per al coneixement de  la creació de xarxes, de la IA i Chat GPT per a incentivar l’aprenentatge i el foment de col·laboració entre les mutualitats de Catalunya. S’espera una participació activa dels membres representants del sector mutualista a Catalunya.

20 octubre 2023 – de 12.00h a 13.00h 

La Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció, de la qual us vam informar oportunament, estableix l’obligació d’implementar d’un Sistema Intern d’Informació (Canal de Denúncies)

Aquest sistema ha d’estar operatiu no més tard de l’1 de desembre del 2023, i ha de permetre que els empleats i terceres persones, de manera i confidencial i fins i tot anònima puguin advertir supòsits constitutius de frau i o de delicte. 

Per facilitar el compliment d’aquesta nova obligació legal, La Federació ofereix a les mutualitats la possibilitat de disposar d’un canal extern, amb les garanties exigides per la llei, a través del programa Centinela, de Lefebvre, a uns preus molt assequibles. 

Aquesta aplicació també és un complement necessari per al model de prevenció de delictes. 

Docents i destinataris

 Impartit per la Federació de Mutualitats i dirigit a membres de junta directiva, directius i treballadors de les mutualitats federades. Es podrà obtenir un certificat d’assistència. 

Temari

• Obligacions de les Mutualitats de Previsió social en aquesta matèria. 

• Demo introductòria de Centinela

Inscripcions i registre

Gratuït per a les Mutualitats federades. 

Per confirmar la vostra assistència, cliqueu a Butlleta d’assistència.

12 d’abril 2023

Horari: de 12.00h a 14.00h

Sessió gratuïta per a les mutualitats federades.

En format mixt (presencial i streaming).

Seu social de la Federació de Mutualitats de Catalunya

C/ Roger de Llúria, 119, 4t. 2ª – Barcelona

TEMARI

Estils d’inversió.
Per què invertir en renda fixa i quines oportunitats existeixen actualment.
Detall d’una cartera de renda fixa a curt termini i una altra a mig termini.

DOCENT

Xavier Català, soci i director d’EDM.

INSCRIPCIONS I REGISTRE

Per confirmar l’assistència en format presencial o streaming, caldrà que feu la vostra inscripció mitjançant el següent enllaç: INSCRIPCIÓ

El mutualisme social català és una manifestació del caràcter associatiu, col·laboratiu  i solidari de la societat civil catalana, de gran tradició i arrelament al país, que cerca  solucions als problemes plantejats per esdeveniments que comporten riscs per a les persones o llurs recursos, i que manté una àmplia presència en el sector assegurador català.

Les mutualitats de previsió social són entitats asseguradores personalistes no lucratives, especialitzades en assegurances personals, que tenen l’origen en els gremis i les confraries de l’edat mitjana.

Efectivament, l’origen de les mutualitats el trobem en la protecció mútua de diferents col·lectius (gremials, professionals, industrials) quan no estaven desenvolupades les institucions públiques de la Seguretat Social, i evolucionen fins arribar al S. XX com a entitats asseguradores amb una funció complementària de la protecció pública.

Principals característiques de les mutualitats

1.- Absència d’ànim de lucre

La primera característica de les mutualitats de previsió social és l’absència d’afany de lucre. Les mutualitats, encara que es gestionen de manera empresarial i per professionals, no tenen per objecte repartir dividends entre els seus socis. Els resultats positius que obtinguin  beneficien a tot el col·lectiu de mutualistes i no es distribueixen entre els propietaris, que són els propis mutualistes. És a dir, els resultats positius de l’exercici romanen a l’entitat i no es distribueixen entre els mutualistes.

2.- Societats personalistes

Una segona característica de les mutualitats és que són societats personalistes i no capitalistes. No disposen de capital social, sinó de fons mutual. Conseqüència d’això és la participació democràtica que regeix en les mutualitats basada en el principi d’una persona, un vot. Tots els mutualistes tenen els mateixos drets independentment de les seves aportacions a la mutualitat.

3.- Autogestió

Un altre element definidor del mutualisme, propi de l’economia social, és l’autogestió. Les mutualitats no cedeixen la gestió a altres entitats o persones, sinó que són els propis mutualistes els que s’encarreguen de l’administració, participant dels òrgans socials com l’assemblea general i la junta directiva.

4.- Objecte social

Un altre element definidor del mutualisme és el seu objecte social, que cobreix pràcticament les mateixes contingències que la Seguretat Social. La Llei enumera les de jubilació, viduïtat, orfandat, accident o invalidesa, mort, assistència sanitària, malaltia; també poden fer defensa jurídica i  assistència. Les mutualitats no cobreixen riscos sobre les coses.

5.- Principis

Les mutualitats, per tant, com hem vist, societats de persones que exerceixen amb caràcter principal una activitat asseguradora sense afany de lucre, sota els principis de protecció mútua,  solidaritat, gestió professional i organització democràtica.

6.- Doble condició

En la persona del mutualista coincideixen dues figures, o dit d’altra manera, el mutualista té una doble condició: en quan soci, és copropietari de la mutualitat, juntament amb la resta de mutualistes (relació estatutària), mentre que com a assegurat/prenedor d’assegurances, té la condició de client (relació contractual).

7.- Proximitat

Les mutualitats catalanes són entitats molt arrelades al territori. Aquest arrelament neix de la vocació de proximitat, de prestar serveis de qualitat i del coneixement de les persones i la societat en què desenvolupa la seva activitat. Això fa que les mutualitats s’hagin convertit en un referent en les assegurances personals en la zona geogràfica en la què actuen.

8.- Activitat social

Molt vinculat al principi anterior, la proximitat, les mutualitats es caracteritzen per organitzar nombroses activitats de caire social, que enforteixen la seva implantació dins de la societat civil i en el seu territori, una mostra més del seu caràcter no lucratiu.

Les mutualitats en números

Segons consta a la Memòria social de les mutualitats de previsió social de Catalunya, les mutualitats catalanes van realitzar durant l’any 2019 cent noranta-dues activitats, amb una inversió total aproximada per part de les mutualitats d’uns 750.000 euros.

Actualment hi ha a Catalunya 32 mutualitats, que sumen uns actius agregats aproximats de 2.200 milions d’euros, tenen unes primes anuals de 254 milions d’euros i asseguren 1.260.000 persones.

Estem molt contents que el blog de la Federació de Mutualitats vegi la llum. L’objectiu d’aquest és publicar de forma periòdica informacions d’interès per a entitats federades, els seus treballadors i mutualistes, les persones de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària i la ciutadania en general.

És per això que el blog comptarà amb diferents seccions, cada una d’elles pensada per respondre als diferents objectius i audiències.

Seccions del nou blog

Noticies

En aquest apartat s’hi trobarà, bàsicament, informació d’actualitat i interès sobre l’àmbit de les assegurances, el tercer sector, l’Economia Social i Solidària i tot allò que pugui resultar útil als lectors de la web.

Formació

Un dels puntals de la Federació de Mutualitats de Catalunya és la formació que ofereix a les mutualitats federades. En aquest blog destacarem tant aquelles informacions que s’ofereixen tot l’any com aquelles temporals que cal destacar. També farem esment als convenis de formació de l’entitat.

Informació jurídica

Les persones que reben el butlletí la mutualitat saben que la informació jurídica és un gruix important de les informacions que es difonen. Que les mutualitats federades estiguin al dia de l’actualitat jurídica és imprescindible per al nostre equip. La idea d’aquesta secció és que acabi esdevenint un FAQs (Preguntes Freqüents) dels temes jurídics en llenguatge planer de les qüestions més importants que atenyen al món del mutualisme.

ESS

L’Economia Social i Solidària en tant que àmbit i context en què s’emmarca també tindrà un paper destacat en aquesta bitàcola. Noticies, acords, curiositats, etc.

Som mutualitat

Aquesta és la secció on et parlarem de totes les mutualitats federades. No et decepcionarà cap ni una.

Entrevistes

Comunitat és una de les paraules que millor ens defineixen i cuidem. És per això que conèixer les persones que formen part del “nosaltres” és fonamental. I quina millor manera de fer-ho que amb una entrevista?

Mutualisme

Com va néixer? En què consisteix? Quina importància té en la nostra societat? Aquesta i moltes altres preguntes serà les que respondrem en aquesta secció imprescindible.

Altres

No volem fer espòiler. Només et podem dir: no te la pots perdre!