ÓRGANO DE GOBIERNO

Asamblea General
Órgano soberano de la Federación integrado por todas las mutualidades y mutuas asociadas.

Junta Rectora
Le corresponden el gobierno, la dirección y la administración de la Federación.

Presidente
Sr. Jordi Busquet i Albertí | PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIXA

Vicepresidente 1º
Sr. Carles Aurich Dalmau | MONTEPIO DE CONDUCTORS S. CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MPS

Vicepresidente 2º
Sr. Joan Munt i Albareda | MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DEL COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Secretario
Dr. Josep Rius i Vilardosa | MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS A PRIMA FIXA

Vicesecretario
Sr. Jordi Roca i Comas | GERMANDAT DE SANT JOAN BAPISTA DE SANT CELONI, MPS A PRIMA FIXA

Vocales
Sr. Francesc Brosa i Llinares | MUTUAM. MPS

Sr. Esteve Picola i Coromina | MÚTUA DE TERRASSA, MPS

Sr. Llorenç Juanola i Foixench | MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL MANRESA-BERGA. PS

Sr. Joan Manel Calleja i Calles | LA NOVA ALIANÇA MATARONINA.MPS

Sr. Sergi Macià Calmet | MÚTUA MANRESANA, MPS

Sra. Maite Martínez | MUTUALITAT VEINAL SINERA DE PS