ÓRGANO DE GOBIERNO

Asamblea General
Órgano soberano de la Federación integrado por todas las mutualidades y mutuas asociadas.

Junta Rectora
Le corresponden el gobierno, la dirección y la administración de la Federación.

Presidente
Sr. Jordi Busquet i Albertí | PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIXA

Vicepresidente 1º
Sr. Carles Aurich Dalmau | MONTEPIO DE CONDUCTORS S. CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MPS

Secretario
Dr. Josep Rius i Vilardosa | MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS A PRIMA FIXA

Vicesecretaria
Sra. Maite Martínez Asensi | MUTUALITAT VEÏNAL SINERA, MPS

Vocales

Dr. Francesc Brosa i Llinares | MUTUAM. MPS

Sr. Òscar López Chocarro | MÚTUA DE TERRASSA, MPS

Sr. Joan Manel Calleja i Calles | LA NOVA ALIANÇA MATARONINA.MPS

Sr. Lleonard Martínez Regales | MÚTUA MANRESANA, MPS

Sr. Jordi Rodés Cabau | MÚTUA ALT PIRINEU, MPS

Sra. Lourdes Laborda Velasco | SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET, MPS